Druk dokumentów

Format
Papier
Zadruk
Wpisz nakład

Druk dokumentów, prac dyplomowych itp. w kolorze i czarno-białych.

 

Aby dodać wydruk zawierający strony kolorowe jak i czarno-białe, należy zliczyć ilość poszczególnych stron i dodać jako dwa produkty w jednym koszyku. Osobno ilość stron kolorowych i osobno czarno-białych. Plik zawierający mix stron wystarczy dodać tylko jeden raz.

Tylko w przypadku tego produktu możesz wybrać czy dokumenty mają byc dostarczone listem poleconym w cenie 5 zł/netto czy też przesyłką Kurieską w 24h od wysyłki.